Blog

Toets- en itemanalyses; naar een breder gebruik

Een toets- en itemanalyse geeft handvatten om naar de kwaliteit van toetstaken en een toets te kijken en verbeteringen door te voeren. Voor het uitvoeren van een analyse zijn analyseprogramma’s beschikbaar. Waarom zijn dergelijke programma’s nuttig, welke soorten programma’s bestaan er, welke functionaliteiten bieden ze, waardoor is het gebruik beperkt en wat is daaraan te […]

Lees verder

Twee recensies over het boek ‘Toetsen volgens de toetscyclus – Deel 1’

Geschreven: 27 januari 2016 door Mark van de Weijer. Overgenomen van: http://www.markvandeweijer.nl/wat-een-toets-dat-moet-toch-beter-kunnen/ We hebben allemaal wel eens een examen gedaan met vragen die niet deugen. Van die vragen die meer op een leesoefening lijken of die niet eenduidig geformuleerd zijn. Het is dan ook lastig om een goede toets te maken, die een juiste afspiegeling […]

Lees verder

Afbeeldingen van de cognitieve, affectieve en psychomotorische taxonomie

De cognitieve taxonomie van Bloom is dominant qua gebruik binnen het hoger onderwijs voor het ontwikkelen van concrete, eenduidige en meetbare leerdoelen en toetsmatrijzen. Voor het ontwikkelen van opdrachten blijkt de cognitieve taxonomie echter te beperkt te zijn. Opdrachten zoals een presentatie, werkstuk, stageverslag, afstudeerscriptie, gedragsopdracht en dergelijke zijn integratief van aard. Niet alleen kennis […]

Lees verder

Masteropleiding Toetsdeskundige

De Masteropleiding Toetsdeskundige, voor het eerst gestart op 31 augustus 2016, is bedoeld voor personen die al werkzaam zijn binnen het vakgebied van toetsing binnen het onderwijs of binnen opleidingen of organisaties waar toetsen en beoordelen aan de orde is. De gemiddelde leeftijd van het eerste en huidige cohort studenten was bij de start 48,9 […]

Lees verder

Gebruiken van beoordelingsschalen voor opdrachten: checklists en rubrics

Beoordelingsschalen vormen de basis om prestaties van studenten in niveaus in te delen, om daarmee de prestaties te scoren. Een beoordelingsschaal kan niet los worden gezien van beoordelingscriteria (wat wordt beoordeeld). Zie ook het WhitePaper over het “Gebruiken van beoordelingsvormen voor opdrachten”. Toetswijzer van Cito beschrijft een beoordelingsschaal als volgt: “Een beoordelingsschaal is een beoordelingsinstrument […]

Lees verder

Gebruiken van beoordelingsvormen voor opdrachten: checklists en rubrics

Aanleiding voor deze WhitePaper is de situatie dat veel docenten in het beroepsonderwijs (middelbaar en hoger) onzeker zijn over het ontwikkelen en beoordelen van opdrachten zoals een presentatie, werkstuk, stageverslag, afstudeerscriptie, gedragsopdracht en dergelijke. Dat is jammer, omdat als een overzicht bestaat in wat erbij komt kijken, het niet ingewikkeld is. Opdrachten worden meestal toegepast […]

Lees verder

Een taxonomie voor toetsvormen

Onlangs liep ik tegen het probleem aan dat ik in een paar woorden alle toetsvormen wilde vangen. Alleen het begrip toets voor alle toetsvormen is namelijk wel erg abstract en algemeen. Er bestaan toetsen met gesloten en open vragen, praktijkopdrachten, stageverslagen, projectverslagen, theses en verschillende soorten assessments zoals een gedragsassessment en een criterium gericht interview, […]

Lees verder

Alstublieft, een bosje Bloomen

Iedereen ontvangt graag een bosje bloemen, niet alleen omdat ze mooi zijn en lekker ruiken, maar juist om de attentie die er achter zit. Ik heb ook een bosje Bloomen samengesteld. Ik wil u die aanreiken in mijn eerste blog, op mijn nieuwe website en bij de start van Bureau voor Toetsen & Beoordelen. Mijn attentie achter […]

Lees verder

Bureau voor toetsen en Beoordelen