Snelle extra inzetbaarheid van een ervaren trainer

Incompany-training: BKE/SKE

Veel hogescholen kiezen voor het zelf trainen en/of coachen van docenten tot BKE- en/of SKE-bekwame medewerkers. Terecht, want hierdoor wordt intern toetsbekwaam­heid ontwikkeld en gedeeld en worden out-of-pocket-kosten bespaard. Door de drukte die veel hogescholen kennen of de plotselinge behoefte om in korte tijd een groter aantal docenten BKE en/of SKE te trainen en/of te coachen, kan er behoefte zijn aan tijdelijke ondersteuning. Dan is het prettig om terug te kunnen vallen op een bekwame en ervaren trainer/coach, op het niveau van een master Toetsdeskundige die snel inzetbaar is.

Snelle inzetbaarheid

Snelle inzetbaarheid kan het volgende betreffen:

 • Het verzorgen van een training van enkele dagen of dagdelen voor een groep docenten gericht op de BKE- of SKE-leeruitkomsten zoals vastgesteld door de Expertgroep BKE/SKE (2013).
 • Het tijdelijk invallen voor een eigen trainer, vanwege een plotselinge afwezigheid, terwijl gelet op de complexe planningen van de trainingen door de agenda’s van de docenten, de training bij voorkeur door moet gaan.
 • Idem voor coaching van een of enkele docenten.

En dit met gebruik van eigen leermiddelen van de hogeschool en/of met gebruik van leer­middelen van Bureau voor Toetsen & Beoordelen.

Inzet afgestemd op het portfolio of de kritische reflectie en het CGI van de hogeschool

De meeste hogescholen maken toetsbekwaamheid aantoonbaar door docenten te certi­ficeren via een door de docent te ontwikkelen portfolio of kritische reflectie en een eventueel daaropvolgend criterium gericht interview (CGI). Welke eisen de hogeschool hieraan stelt (be­oordelingscriteria) en hoe de beoordeling moet worden uitgevoerd (holistisch of analytisch) zal worden meegenomen in de training of bij de coaching.

De trainer/coach: Harry Molkenboer

Harry Molkenboer is master Toetsdeskundige (2018) en oprichter en eigenaar van Bureau voor Toetsen & Beoordelen (2014). De snelle inzetbaar­heid kan worden gerealiseerd doordat:

 • De trainingen al vele malen zijn verzorgd voor verschillende hogescholen.
 • BKE/SKE geheel is geïnterneerd door het ontwikkelen van aanbestedingsdocumenten BKE/SKE, het ontwikkelen van toetsbeleid, het doen van onderzoek naar de stand van zaken van BKE/SKE bij veertien hogescholen (2014), het verzorgen van de vele trainingen, het beoordelen van kritische reflecties en het uitvoeren van criteriumgerichte interviews.
 • Beschikbaarheid van eigen ontwikkelde leermaterialen, waaronder verschillende opdrachten (ook in quizvorm), sheets, het boek ‘Toetsen volgens de toetscyclus – Deel 1’ (2015). het boek ‘180 gevalideerde richtlijnen voor toetsen'(2018) en verschillende WhitePapers (gebruik van beoordelingsvormen: checklists en rubrics; gebruik van beoordelingsschalen en een makkelijk begrijpbare uitleg over toets- en itemindices). Dit kan mede in combinatie met eigen leermiddelen van een hogeschool.
 • Flexibiliteit een van de krachtige eigenschappen is van Bureau voor Toetsen & Beoordelen (planning, inhoud, afstemming en gebruik van leermiddelen van een hogeschool).

Verder geldt nog dat

 • Het niet uitmaakt of in de ochtend, middag en/of avond of in het weekend moet worden getraind/gecoacht.
 • Sheets en andere hand-outs van Bureau voor Toetsen & Beoordelen kunnen worden voorzien van het logo van de hogeschool.
 • Alle materialen zelf door mij worden vermenigvuldigd en meegenomen (ook als het gaat om materialen van de hogeschool als de hogeschool dit wil).
 • Zelf voor een evaluatie wordt gezorgd of dat de evaluatie van de hogeschool wordt ingezet.
 • Trainingen worden beoordeeld met een 8,3!

Extra BKE/SKE-trainers nodig?

Door mijn jarenlange ervaring beschik ik over een breed netwerk dat ik in kan zetten voor het vinden van extra inzetbare goede BKE/SKE-trainers/coaches.

Kortom: snel uw BKE/SKE in vertrouwde handen

Bureau voor toetsen en Beoordelen