Acht fasen om te komen tot blijvend goede toetsen en beoordelingen

Toetscyclus

Het doorlopen van de toetscyclus is geen garantie voor valdie en betrouwbare toetsscores, maar maakt de kans daarop wel groter.

De Toetscyclus van Bureau voor Toetsen & Beoordelen beschrijft het proces voor het ontwikkelen, afnemen, beoordelen, analyseren, evalueren en verbeteren van één losstaande toets. Door een toetscyclus van acht fasen te gebruiken, ontstaat een goed en logisch onderscheid tussen de verschillende te onderscheiden delen om tot duurzame toetsen te komen. De acht fasen van de toetscyclus zijn voor elke toetsvorm toepasbaar.

In de linker cirkel is sprake van een losstaande toets, omdat dit de meest zuivere toetscyclus oplevert. Bij een toets als onderdeel van een toetsprogramma zullen onderdelen van de cyclus ook op het niveau van een toetsprogramma worden vastgelegd. In een toetsprogramma heeft elke toets zijn een eigen toetscyclus. In een toetsprogramma staan de toetscycli van toetsen die bijvoorbeeld in een leerlijn zitten als het ware achter elkaar en vormen zo met elkaar een derde dimensie. Het doorlopen van de toetscyclus levert de producten op die in de rechter cirkel staan genoemd.

Toetscyclus met producten transparant - 2

De producten van de Toetscyclus vormen met elkaar het toetsdossier en bieden handvatten voor:

  • Alle betrokkenen bij het ontwikkelen van een toets.
  • De examencommissie om haar taak van het borgen van de kwaliteit, waaronder het niveau van de examens, inhoud te geven.
  • Auditteams om snel een goede inzage te krijgen in examens.
  • Verantwoording en archivering.

Bureau voor toetsen en Beoordelen