Ons eerste boek is op 8 oktober 2015 verschenen

Toetsboeken

Onze missie is het verhogen van de toetsbekwaamheid van medewerkers, het verbeteren van toetsproducten en het verbeteren van de toetsorganisatie. Onze boeken geven daar mede inhoud aan.

Ons eerste boek is “Toetsen volgens de toetscyclus – deel 1”

Deel 1 vormt de basis en betreft de eerste drie fasen van de toetscyclus die uit acht fasen bestaat. Fase drie is gedeeltelijk uitgewerkt. Het gedeelte van fase drie betreft de constructie van gesloten en open vragen. Daarnaast zijn de volgende toetsvormen op basis van gesloten en open vragen in deel 1 uitgewerkt: de casustoets, de voortgangstoets, de Script Concordance Test en de mondelinge toets. De verdere uitwerking van fase 3 (en de overigen fasen) komt in deel 2 en betreft de constructie van opdrachten met hun beoordelingen en opdrachten in de vorm van een product, een handeling of gedrag, of een gesprek.

Uitgebreide beschrijving

Boeken naast elkaar voor website - 2

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In de planning staan nog twee boeken

  • Toetsen volgens de toetscyclus – deel 2
  • Fraude in de examenketen – Een inventarisatie met aanbevelingen voor het formele en non-formele onderwijs

Dit laatste boek wordt in samenwerking met Annie Kempers van Stichting Examenkamer ontwikkeld.

Prijzen, kortingen, verzendkosten, bestellen en betalen

Prijzen, kortingen en verzendkosten

Bestellen en betalen