Uitgevoerde opdrachten

Mogelijk kunnen wij ook u toetstechnisch ondersteunen.

Uitgevoerde opdrachten betreffen onder meer:

  • Taxeren van de waarde van 44 cursusboeken met totaal bijna 11.000 pagina’s en een itembank met ruim 6.000 vragen.
  • Ontwikkelen van een diplomastelsel met een onderbouwing op basis van taxonomiecodes, waarmee verschillende modules ten opzichte van elkaar kunnen worden gewogen.
  • Ontwikkelen van een curriculum en een toetsprogramma voor een nieuwe opleiding bestaande uit zes modules voor ruim 3.000 deelnemers en uitvoeren van de projectleiding over de ontwikkeling ervan (en mede zelf ontwikkelen). Het curriculum bestaat uit trainingen op basis van e-learning, klassikale trainingen en klassikale vaardigheidstrainingen. Het toetsprogramma bestaat uit examens op basis van toetsen met gesloten vragen, open vragen, opdrachten en vaardigheidsexamens. Projectomvang € 750.000,00 met een doorlooptijd van anderhalf jaar.
  • Verzorgen van het inhoudelijke en toetstechnische deel van enekele aanbestedingstrajecten voor de uitvoering van BKE/SKE voor hogescholen (samen met enkele onderwijs-/toetstdeskundigen van de hogeschool).
  • Verzorgen van verschillende training voor hogescholen gericht op de verhoging van de toetsbekwaamheid van docenten.
  • Uitvoeren van assessments voor BKE-certificering.
  • Adviseren van een examencommissie van een hogeschool.
  • Permanent lid van een examencommissie van een private examenorganisatie.