Uitgevoerde opdrachten

Mogelijk kunnen wij ook u toetstechnisch ondersteunen.

Uitgevoerde opdrachten betreffen onder meer:

  • Taxeren van de waarde van 44 cursusboeken met totaal bijna 11.000 pagina’s en een itembank met ruim 6.000 vragen.
  • Ontwikkelen van een diplomastelsel met een onderbouwing op basis van taxonomiecodes, waarmee verschillende modules ten opzichte van elkaar kunnen worden gewogen.
  • Uitvoeren projectleiding, ontwikkelen van een curriculum en een toetsprogramma voor een nieuwe opleiding bestaande uit zes modules voor ruim 3.000 deelnemers. Het curriculum bestaat uit trainingen op basis van e-learning, klassikale trainingen en klassikale vaardigheidstrainingen. Het toetsprogramma bestaat uit examens op basis van toetsen met gesloten vragen, open vragen, opdrachten en vaardigheidsexamens. Projectomvang € 750.000,00 met een doorlooptijd van anderhalf jaar.
  • Verzorgen van het inhoudelijke en toetstechnische deel van enkele aanbestedingstrajecten voor de uitvoering van BKE/SKE voor hogescholen.
  • Verzorgen van verschillende BKE-training voor hogescholen gericht op de verhoging van de toetsbekwaamheid van docenten.
  • Uitvoeren van assessments voor BKE-certificering.
  • Uitvoeren van verschillende toetstechnische trainingen en presentaties op-maat .
  • Adviseren van een examencommissie van een hogeschool.
  • Uitvoeren projectleiding voor visie-ontwikkeling op toetsing in 2022 voor een hogeschool.
  • Beoordelen van de toetstechnische kwaliteit van gesloten vragen voor verschillende opdrachtgevers.

Bureau voor toetsen en Beoordelen