Zes bouwstenen om te komen tot toetskwaliteit

Kwaliteitspiramide

Kwaliteitspiramide

Bureau voor Toetsen & Beoordelen is verheugd met de Kwaliteitspiramide. In één figuur wordt alles qua toetsing weergegeven en met elkaar in verband gebracht.

Hoewel het ontwikkelen, afnemen, beoordelen, analyseren, evalueren en verbeteren van toetsen deskundigheden zijn, is de kennis om daarmee bezig te gaan, goed over te dragen. Feitelijk is dit het microniveau van de toetsing. Dit betreft de onderste twee lagen in de binnen-piramide. De Toetscyclus die Bureau voor Toetsen & Beoordelen hanteert, geeft daar inhoud aan.

Op macroniveau gaat het om het verbinden van toetsen met leren. Curricula en toetsprogramma’s vormen dan de sleutelbegrippen. Tot het toetsprogramma behoren de formatieve en summatieve toetsen, afgestemd op en in evenwicht met het leerprogramma, de onderwijsvisie, de kwalificaties, (internationale) standaarden, opleidings- of beroepsprofielen en eventuele wettelijke kaders. Een toetsbeleid biedt hiervoor de kaders. Dit betreft de bovenste twee lagen van de binnen-piramide.

Op mesoniveau gaat het om de verbinding tussen het micro- en macroniveau. Dan gaat het onder meer om de toetsorganisatie waaronder de processen om te komen tot goede toetsen en beoordelingen. Tot de toetsorganisatie behoort bijvoorbeeld ook de examencommissie die verantwoordelijk is voor de borging van de kwaliteit van de toetsing. Ook het aspect van digitaal toetsen behoort tot de toetsorganisatie. Om de toetsorganisatie in te richten en alle aspecten binnen de piramide te kunnen realiseren, zijn toetsbekwame medewerkers nodig. Het mesoniveau ligt als het ware als een schil om het micro en macroniveau heen.

Bureau voor toetsen en Beoordelen