Klantgericht, open, persoonlijk, deskundig, gedreven en transparant

Organisatie

Wij verenigen ons niet alleen met uw probleem, maar stellen ons ook flexibel op.

Het ontstaan van Bureau voor Toetsen & Beoordelen
Oprichter en eigenaar van Bureau voor Toetsen & Beoordelen is Harry Molkenboer. Zijn passie voor kwalitatieve toetsing ontstond toen hij eind 1999 zeer ruim slaagde voor een online-demo-toets over cytostatica door deze zonder inhoudelijke kennis, maar TestWise, te maken. Een dergelijke toets mag zo niet bestaan en hij vond dat dat beter kon en moest. Het was de directe aanleiding voor het boek ‘Toetsontwikkeling in de praktijk. Hoe maak ik goede vragen en toetsen?‘ dat in 2004 verscheen. In 2004 verscheen op initiatief van Henk van Berkel Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk. Vanaf dat moment was Harry ook lid van de redactie. In 2014 is hij voor zichzelf begonnen met Bureau voor Toetsen & Beoordelen, omdat hij graag zijn eigen inzichten en overtuigingen wil realiseren.

Met summatieve toetsen worden kandidaten ‘de maat’ genomen. Die mogen verwachten dat dit op een valide, transparante en betrouwbare wijze geschiedt. Om deze reden maakt Harry zijn kennis, inzichten en ervaringen op een vooral begrijpelijk en praktische wijze toegankelijk voor anderen die zich bezig houden met toetsing.

Masteropleiding Toetsdeskundige
Om zijn kennis van toetsing te vergroten is harry samen met 23 andere studenten begin september 2016 gestart met de door Desirée Joosten-ten Brinke nieuw ontwikkelde tweejarige masteropleiding Toetsdeskundige bij Fontys LerarenOpleiding Tilburg (FLOT). Samen met nog acht studenten zijn zij op 27 september 2018 afgestudeerd als master Toetsdeskundige. De eerste geslaagden waren (van links naar rechts): Harry Molkenboer, Niels Jonker, Janny van der Sluijs, Marcel Stahlmann, Veerle Wens, Angèle Dobber, Alexander Kremers, Marlies Kluit en Helma Driessen (niet op de foto).

Harry Molkenboer

Negen geslaagden masteropleiding Toetsdeskundige

Bureau voor toetsen en Beoordelen