We werken graag met korte lijnen en informeren de opdrachtgever liever een keer te vaak

Onze werkwijze

Als een project mislukt, komt dat vaak door fouten aan het begin. Een gedegen voorbereiding maakt de kans op dergelijke fouten kleiner.

Bij Bureau voor Toetsen & Beoordelen hanteren wij de volgende werkwijze:

  • Nadat het eerste contact per telefoon of e-mail is geweest, willen wij graag een breed en diep inzicht krijgen in de vraag of het probleem en de achtergronden daarvan. Bij voorkeur doen wij dit in een persoonlijk gesprek bij u op kantoor. We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen, maar ook om het juiste ‘fingerspitzengefühl’ te ontwikkelen voor de juiste ‘toon’ van de oplossingsrichting.
  • Vervolgens maken wij een gespreksverslag dat wij u toesturen. Eventueel werken we daarin de oplossingsrichting voor de vraag of het probleem al globaal uit. Via de telefoon of e-mail ontvangen we eventuele aanpassingen en/of aanvullingen retour. Voor kleinere vragen slaan we deze stap over en werken we een en ander direct uit in een offerte.
  • Vervolgens werken wij de informatie uit tot een offerte. Voor kleine offertes doen we dat via e-mail. Grotere offertes werken we uit in een MS Word document, dat we als PDF per e-mail versturen en eventueel per post nasturen. In de offerte worden de situatieschets, de oplossing en de uit te voeren activiteiten gedetailleerd beschreven, zodat u de offerte goed kunt bespreken met degenen die niet bij het eerste gesprek aanwezig zijn geweest.
  • Indien u akkoord gaat met een offerte ontvangen we een getekende offerte of een bevestiging per e-mail inclusief de gegevens voor facturering. Eventuele opmerkingen over de offerte kunnen bij de bevestiging worden gemaakt. Hebben de opmerkingen grotere consequenties voor de offerte, dan wordt eerst een aangepaste offerte gemaakt.
  • Tijdens de uitvoering van de opdracht is er contact over de uitvoering. De aard en omvang van het dit contact zijn afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Wij zijn laagdrempelig en we hebben liever een keer vaker contact dan te weinig. Voor grotere opdrachten zal apart aandacht worden besteed aan het projectmanagement. Daarover worden in de offerte afspraken gemaakt.
  • Afhankelijk van de aard van de opdracht vindt facturering vooraf, tijdens en/of na afloop van de opdracht plaats. Dit wordt in de offerte opgenomen.
  • Na afloop van de opdracht wordt deze met u geëvalueerd. Dit kan afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht telefonisch of in een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Bureau voor toetsen en Beoordelen