Afbeeldingen van de cognitieve, affectieve en psychomotorische taxonomie

Vanwege de grote vraag naar de PDF’s van de drie taxonomieën van Bloom uit het boek ‘Toetsen volgens de toetscyclus – Deel 1’ zijn ze nu downloadbaar én als PowerPointbestand beschikbaar!

De drie taxonomieën van Bloom als PDF-bestand downloaden

Drie taxonomieën van Bloom als PowerPoint-bestand downloaden

Gebruik van opdrachten leidt tot meer interesse in andere taxonomieën dan de cognitieve taxonomie alleen

De cognitieve taxonomie van Bloom is dominant qua gebruik binnen het hoger onderwijs voor het ontwikkelen van concrete, eenduidige en meetbare leerdoelen en toetsmatrijzen. Voor het ontwikkelen van opdrachten blijkt de cognitieve taxonomie echter te beperkt te zijn. Opdrachten zoals een presentatie, werkstuk, stageverslag, afstudeerscriptie, gedragsopdracht en dergelijke zijn integratief van aard. Niet alleen kennis wordt gemeten, maar juist ook vaardigheden en houdingen. Dit leidt ertoe dat ook de affectieve en/of de psychomotorische taxonomieën een rol spelen bij opdrachten. Bij de affectieve taxonomie gaat het om normen, waarden, houding en zichtbaar professioneel gedrag. Bij de psychomotorische taxonomie gaat het om handelingen. Bloom en anderen betrokkenen (Anderson, Krathwohl, Masie en Dave) hebben ervoor gezorgd dat wij die taxonomieën kunnen gebruiken.

In het boek ‘Toetsen volgens de toetscyclus – Deel 1’ wordt aandacht besteed aan de drie taxonomieën. In het boek zijn op een grafisch overzichtelijke en toegankelijke wijze de drie taxonomieën met de niveaus, een korte beschrijving van de niveaus en voorbeeldwerkwoorden uitgewerkt. Er kwamen veel verzoeken bij Bureau voor Toetsen & Beoordelen binnen naar PDF’s van de afbeeldingen. De verzoeken werden kosteloos gehonoreerd. Het is echter makkelijker als belangstellenden de afbeeldingen zelf kunnen downloaden, niet alleen als PDF, maar ook als PowerPointbestand.

Om een indruk te geven wat u download staan hieronder de afbeeldingen.

Voor het gebruik van opdrachten is het WhitePaper ‘Gebruiken van beoordelingsvormen voor opdrachten: checklist en rubric’ ontwikkeld. Hier komen de drie taxonomieën, met uitgewerkte voorbeelden ook aan de orde.

Naar het WhitePaper ‘Gebruiken van beoordelingsvormen voor opdrachten: checklist en rubric’ gaan

Het opnemen van een bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Vriendelijke groet,
Harry Molkenboer
bureau@toetsen-beoordelen.nl
06 53 67 47 03

Cognitieve, affectieve en psychomotorische taxonomie

Cognitieve taxonomie van Bloom

Affectieve taxonomie van Bloom en Masia

Psychomotorische taxonomie van Dave

Comments for this article (2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bureau voor toetsen en Beoordelen