Masteropleiding Toetsdeskundige

Masteropleiding Toetsdeskundige: Voor het eerst een specialistische opleiding gericht op toetsen en beoordelen!

Doelgroep

De Masteropleiding Toetsdeskundige, voor het eerst gestart op 31 augustus 2016, is bedoeld voor personen die al werkzaam zijn binnen het vakgebied van toetsing binnen het onderwijs of binnen opleidingen of organisaties waar toetsen en beoordelen aan de orde is.

De gemiddelde leeftijd van het eerste en huidige cohort studenten was bij de start 48,9 jaar. De samenstelling ervan is als volgt: 13 dames en 11 heren en de meeste deelnemers komen uit het mbo (13). De overige deelnemers komen uit het hbo (4), uit private organisaties (4), het vo (2) en de universiteit (1).

Niet alle belangstellenden voor de Masteropleiding Toetsdeskundige konden worden geplaatst. Om de kwaliteit te bewaken en ervaring op te doen met de opleiding was en is er plaats voor maximaal 24 studenten.

Werkgebied

In het beroepenveld van toetsen en beoordelen vervult de toetsdeskundige de rol van professional en ‘change agent’ en heeft hij/zij een voortrekkersrol om in (complexe) organisaties de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren, leidend tot betere beslissingen over onderwijsdeelnemers, onderwijsprogramma’s en onderwijsbeleid. De toetsdeskundige werkt probleemoplossend in multidisciplinaire teams vanuit een ontwerp-, ontwikkel-, advies- en onderzoeksperspectief. De toetsdeskundige doet dit vanuit een visie op leren, onderwijzen en evalueren, omdat de concrete invulling die aan toetsing geven wordt sterk bepaald wordt door deze visie.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd rond zes thema’s: Het toetslandschap (een introductie), Systematisch ontwerpen van educational assessments, De balans tussen leren en toetsen, Toegepaste testtheorie, Digitaal toetsen en Accountability. Gedurende de hele opleiding wordt gewerkt op basis van een professionele leergemeenschap wat inhoud dat veel aandacht is voor peerleren en peerfeedback. De opleiding duurt twee jaar en wordt afgesloten met een masterproef.

Typerend voor de opleiding zijn de volgende elementen:

 • Er wordt gewerkt aan beroepsproducten, die zoveel mogelijk passen bij de context waarin de student werkzaam is.
 • Binnen alle thema’s wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met de beroepspraktijk.
 • Er worden professionele leergemeenschappen gevormd, waarin samenwerking dient als ondersteuning voor het ontwikkelen van de beroepsproducten.
 • Tijdens het werk en de studie krijg de student regelmatig feedup, feedback en feedforward van docenten.
 • Binnen de opleiding kan de student een persoonlijke leerroute bepalen door een eigen combinatie te maken van beroepsproducten en inhoudelijke thema’s, onderbouwd met objectieve feiten en argumenten.
 • De opleiding is opgebouwd uit face-to-face bijeenkomsten en digitale studietaken.
 • Colleges vinden om de drie weken op een woensdag te Tilburg plaats van 12:30 tot 20:00 uur. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan zelfstudie en samenwerking waaronder de ontwikkeling van de diverse beroepsproducten waarin de aangereikte theorie wordt toegepast.
 • De studiebelasting ligt rond de twintig uur per week, maar soms is meer tijd nodig.

Ambitie

Waarom volg ik de opleiding terwijl ik mij al vanaf 1995 intensief met toetsen en beoordelen bezighoud? Omdat een dergelijke gespecialiseerde opleiding eerder niet bestond en mij de kans bood mijn zelfontwikkelde kennis en ervaring te verrijken met die van gepromoveerde toetsspecialisten. Omdat leren nooit stopt en je werk altijd beter kan. Omdat je passie toetsen en beoordelen blijkt te zijn.

De studie levert momenteel wel een frustratie op. Albert Einstein (1879-1955) zei ooit: “Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, dat ik eigenlijk niks weet.” Ik ervaar de studie als een trechter. Jarenlang leef je in de smalle opening van de trechter en denk je dat al je veel weet. Maar dan begint de opleiding en verwijdt de trechter zich. Je wist dat er meer was om te ontdekken, maar zoveel meer … En hoe verder je komt hoe sterker dit gevoel wordt. Het frustreert, maar de honger om als een spons alles op te zuigen en meer te lezen en te onderzoeken, wordt juist daardoor steeds sterker. Er is echter een probleem: tijd. Gelukkig maar, want we kunnen en hoeven niet alles te weten. Maar wat ik nu al meer weet, na ruim zes maanden opleiding, is enorm. Dank aan alle docenten.

Trechter Masteropleiding Toetsdeskundige

Als u werkzaam bent in het beroepenveld van toetsen en beoordelen en uw kennis en ervaring nog verder wilt verbreden en verdiepen, raad ik u de Masteropleiding Toetsdeskundige van harte aan.

Pecha Kucha over de opleiding op 19 april 2017

Wilt u weten wat de Masteropleiding Toetsdeskundige inhoudt? Op woensdag 19 april 2017 houden alle studenten een Pecha Kucha over een onderwerp in relatie tot de opleiding: 15:30 uur, Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Mail (bureau@toetsen-beoordelen.nl) of bel (06 53 67 47 03) mij en ik zorg ervoor dat u nadere informatie krijgt.

Meer informatie over de opleiding: https://gx.fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Toetsdeskundige-Master/Inhoud-opleiding.htm

Comments for this article (2)

 • Willem says:

  Helder artikel. Het is belangrijk om goede deskundige te hebben

 • Joyce says:

  Goede middag,

  Aangezien ik alles van doen heb met totesen en in het buitenland woon, vraag ik mij toch wel af welke mogelijkheid er voor mij is deze opleiding te volgen.
  Naar NL komen voor de opleiding is geen optie. Hoe staat het met de mogelijkheid deze Masters online te volgen?

  Gaarne een reactie dan wel meet informatie.

  Groeten uit Suriname.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bureau voor toetsen en Beoordelen