Toetskwaliteit

De Kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen, geïntegreerd met de Toetscyclus, laat in één figuur zien hoe je komt tot toetskwaliteit.

Lees meer

BTB_Pyramide

Missie

1   Verhogen van de toetsbekwaamheid van medewerkers.
2  Verbeteren van toetsproducten.
3  Verbeteren van de toetsorganisatie.

Lees meer

BTB_Missie

Diensten

Verbeterde toetsproducten en een verbeterde toetsorganisatie ontstaan sneller en makkelijker als eerst de toetsbekwaamheid van medewerkers wordt verhoogd.

Lees verder

Boek voorkant groene achtergrond voor website

Toetsen op niveau