Toetskwaliteit

De Kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen, geïntegreerd met de Toetscyclus, laat in één figuur zien hoe je komt tot toetskwaliteit.

Lees meer

Missie

1   Verhogen van de toetsbekwaamheid van medewerkers.
2  Verbeteren van toetsproducten.
3  Verbeteren van de toetsorganisatie.

Lees meer

Diensten

Verbeterde toetsproducten en een verbeterde toetsorganisatie ontstaan sneller en makkelijker als eerst de toetsbekwaamheid van medewerkers wordt verhoogd.

Lees verder

Toetsen op niveau